پلتفرم آموزش و توسعه رافابس سیستم

پورتال برآورده سازی نیازهای آموزشی در سال 1390 توسط گروه مشاوره مدیریت و نظام افزار رافابس طراحی و پیاده سازی شده است

این پورتال محل تقاطع نیازهای آموزشی سازمانها با دوره های آموزشی موسسات می باشد. به معنای دیگر موسسات آموزشی می توانند دوره های آموزشی خود را تعریف نموده و متناسب با نیازهای آموزشی سازمانها به آنها پیشنهاد دهند

در این مسیر برای هر نیاز آموزشی آلترناتیوهای آموزشی یا گزینه های پیشنهادی آموزشی شکل می گیرد. در نهایت شرکتها و سازمانها در یک فضای رقابتی می توانند دوره های آموزشی موردنظر خود را با در نظر گرفتن هزینه، زمان برگزاری و کیفیت مدرس انتخاب نمایند

از مزیتهای دیگر این پورتال آنست که سازمانهایی که نرم افزار مدیریت منابع انسانی شرکت رافابس را خریداری می نمایند می توانند از طریق ماژول آموزش و توسعه این نرم افزار نیازهای آموزشی خود را نه تنها در نرم افزار بلکه در پورتال برآورده سازی نیازهای آموزش نمایش دهند از دیگر کاربران این پورتال مدرسان خصوصی هستند که می توانند دوره های اموزشی که توانایی برگزاری آنها را دارند تعریف نمایند

ضمنا فراگیران دوره های آموزشی از دیگر کاربران این پورتال هستند که به صورت مکرر به این پورتال سر میزنند و در انتظار دوره های اموزشی موردنظر خود می باشند

علاقه دارید از این سرویس استفاده کنید؟
ورود به پلتفرم آموزش و توسعه