نرم افزار مدیریت منابع انسانی ابری رافابس سیستم

رافابس سیستم یک شرکت بین المللی متشکل از نیروهای جوان و با استعداد است که در زمینه طراحی و پیاده سازی نظام ها و نرم افزارهای سازمانی فعالیت می کند

شما هم اکنون در بخش مدیریت منابع انسانی نرم افزارهای ابری شرکت رافابس سیستم قرار دارید. شرکت رافابس سیستم به مدیران و کارشناسان منابع انسانی امکانات زیر را ارائه می دهد

رافابس سیستم طراح نرم افزارهای ابری مدیریت منابع انسانی

سازماندهی و پایه ریزی

دپارتمان ها، شغل ها، و کاربرهای خود را در این بخش تعریف می کنید. ضمنا اخبار، اطلاعیه ها و بخشنامه های جدید شرکت یا سازمان خود را می توانید جاری سازی کنید تا کلیه کارکنان در جریان آنها قرار بگیرند

جذب و استخدام

پس از تجزیه و تحلیل شغل های خود، در این بخش از نرم افزار مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم شما قادر خواهید بود موقعیت های شغلی را در اختیار قرار دهید. مدیریت رزومه ها و مدیریت مصاحبه ها از زیربخش های اصلی این قسمت می باشد

مدیریت عملکرد

در این بخش از نرم افزار مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم، بر اساس مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه و همچنین ارزیابی عملکرد زنده کارمندان شرکت یا سازمان خود را مورد ارزیابی قرار می دهید. این بخش از موتور توانمند جریان کاری شرکت رافابس سیستم بهره مند می باشد

جبران خدمات

نرم افزار مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم بر اساس مدل خاص شرکت رافابس قادر است تا پس از تجزیه و تحلیل شغل و تکمیل پروفایل کارمندان، فرایند ارزیابی شغل ها و ارزیابی شاغلین را انجام داده و آنها را به صورت هوشمند طبقه بندی نماید. به دلیل حساسیت شرکت ها در مورد موضوع حقوق و دستمزد پرسنل خود، شرکت رافابس سیستم قادر است فرایند مدیریت احکام و حقوق و دستمزد را به صورت لوکال در داخل شرکت ها و سازمان ها پیاده سازی نماید

آموزش و توسعه

فرایند نیازسنجی آموزشی کارمندان شرکت و سازمان، طراحی آموزشی برای کلیه پرسنل، اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آنها در این بخش از نرم افزار مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم پیش بینی شده است. این بخش از موتور توانمند جریان کاری رافابس سیستم بهره مند می باشد

تصویر از : http://rack.1.mshcdn.com