مدیریت عملکرد زنده در نرم افزار ابری رافابس سیستم

عملکرد پرسنل همواره جزء مفاهیم کلیدی و بنیادین در فرآیند مدیریت منابع انسانی شرکت ها و سازمان ها بوده است. این مفهوم کلیدی و بنیادین است چرا که از سویی نظام پاداش عملکرد یا حقوق و دستمزد کارکنان بر این اساس طراحی می شود و از سویی دیگر بخش عمده ای از نیازسنجی آموزشی کارکنان به این موضوع اساسی وابسته است. همین در هم تنیدگی فرآیندهای آموزش و جبران خدمات با نظام مدیریت عملکرد، گویای اهمیت فرآیند فوق الذکر می باشد.

مدیریت عملکرد زنده | رافابس سیستم

ارزیابی عملکرد 360 درجه و کاهش محبوبیت آن در سازمان ها

مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد پرسنل سازمان تهیه و پیاده سازی شده است که مهمترین آنها ارزیابی عملکرد 360 درجه می باشد. دراین مدل، در بازه های زمانی مشخص – برای مثال 3 ماهه یا 6 ماهه – کارکنان شرکت یا سازمان توسط خودشان و یا توسط مشتریان و یا توسط بالادست خود و یا توسط همکاران هم مرتبه خود مورد ارزیابی رفتاری و عملکردی قرار می گیرند. از مشکلات اساسی ارزیابی عملکرد 360 درجه بروز نبودن آن است. یعنی، این فرآیند سنگین در بازه های زمانی طولانی مدت شکل می گیرد درحالیکه در همان بازه های زمانی امکان تغییرپذیری ویژگی های رفتاری و عملکردی پرسنل وجود دارد. ضمنا، خطاهای موجود در این نظام ارزیابی عملکرد همانند خطاهای ناشی از اثر هاله ای، از دقت و اهمیت این مدل کاسته است.

اخیرا با پیشرفت فناوری و بکارگیری نرم افزارهای منابع انسانی این مدل جای خود را به ارزیابی عملکرد زنده داده است که تصویر زنده ای از عملکرد فعلی پرسنل و کارکنان شرکت یا سازمان را به تصویر می کشد.

ارزیابی عملکرد زنده یا Performance Review در نرم افزار رافابس سیستم

از آنجائیکه هر چقدر ابعاد شرکت یا سازمان گسترده تر می شود، به همان نسبت نظارت و رصد نمودن عملکرد پرسنل در دپارتمان های مختلف پیچیده تر می گردد، لذا، نرم افزار های ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری کارآمد در پایش وظایف و میزان دستیابی پرسنل به اهدافشان، نقش کلیدی ایفا می نماید. در بخش ارزیابی عملکرد زنده نرم افزار ابری مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم، محوریت موضوع با پایش و رصد وظایف و پروژه های تخصیص داده شده به افراد است.

طبق تعریف، وظایف و پروژه ها باید نقطه آغاز و پایان داشته و زیر شاخه ای از حوزه های کلیدی عملکرد (KPA) شغل مرتبط با کارمند باشد. به عبارت دیگر، در نرم افزار رافابس سیستم، در صورتیکه وظیفه قابل تخصیص جزء حوزه های کلیدی عملکرد شخص باشد – که آن هم قبلا در بخش تجزیه و تحلیل شغل تعریف شده است – قابلیت اختصاص دادن به کارمند مورد نظر را دارد.

هنگام تخصیص شغل، زمان شروع و پایان وظیفه یا پروژه به عنوان شاخصی جهت پایش عملکرد شاغل در نظر گرفته می شود زیرا که تاخر یا تقدم انجام و اتمام وظیفه توسط شاغل می تواند به عنوان شاخصی تاثیرگذار بر حقوق و دستمزد و یا نیازسنجی آموزشی وی اهمیت می یابد.

داشبورد مدیریتی پایش عملکرد پرسنل

در نرم افزار رافابس سیستم، به صورت آنی وظایف و پروژه ها قابل رصد کردن هستند. اینکه چه درصدی از وظایف یا پروژه ها انجام گرفته است و مهلت انجام وظایف تا چه زمانی تعیین شده است، در بخش داشبورد مدیریتی پایش وظایف قابل مشاهده می باشد. ضمنا، در بخش داشبورد مدیریتی پایش عملکرد پرسنل، هر یک از کارکنان شرکت با درصد تکمیل اهداف و وظایف قابل رصد کردن هستند.

کلیه وظایف تکمیل شده یا تکمیل نشده به همراه میزان درصد پیشرفت آنها در پروفایل عملکرد پرسنل تجمیع و نمایش داده می شود. مدیران عامل و مدیران منابع انسانی قادر خواهند بود به صورت آنی تصویر بزرگ و جامعی از عملکرد فعلی سازمان بدست آورند.