نمودار سازمانی در نرم افزار رافابس سیستم

در نرم افزار مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم، شما قادر خواهید بود به راحتی نمودار سازمانی شرکت یا سازمان خود را طراحی و ویرایش نمایید. نمودار یا چارت سازمانی هر شرکت، به عنوان اساسی ترین مفهوم در پایه ریزی و پیاده سازی سایر فرایندهای سازمانی و گردش کاری محسوب می گردد.

نمودار یا چارت سازمانی | رافابس سیستم

نمودار سازمانی و جریان کاری (workflow)

از طریق طراحی صحیح نمودار سازمانی، شما قادر خواهید بود جریان های کاری (workflow) و مسیر گردش فرم ها را طراحی و تنظیم کنید. برای مثال، از طریق نرم افزار مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم می توانید گردش کاری جذب و استخدام نیروی انسانی برای دپارتمان های موجود در شرکت را طراحی و پیاده سازی نمایید. به عبارت دیگر، فرم درخواست جذب نیروی انسانی توسط مسئول دپارتمان مربوطه تکمیل شده و برای واحد منابع انسانی ارسال می گردد.

پس از طی مراحل کارمندیابی، مصاحبه عمومی و اختصاصی و گزینش نهایی، فرد متقاضی به استخدام شرکت در میاید. جریان کاری مذکور از طریق نرم افزار ابری مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم اجرا می گردد.