کارشناس بازاریابی دیجیتال

آیا فکر می کنید می توانید در ارتقا کمی و کیفی کاربران ما نقشی ایفا کنید؟

ما از کارشناسانی که در حوزه جذب و نگهداری کاربران اینترنتی تجربه و دانش مطلوب را دارند دعوت به همکاری میکنیم .

هرچند هزاران کارشناس و مدیر در حوزه های مالی، منابع انسانی، فروش و بازاریابی از نرم افزارها و پلتفرم های رافابس سیستم استفاده می کنند، ولی ما اعتقاد داریم که هنوز حجم زیادی از کاربران بالقوه وجود دارند که می بایست در جریان خدمات ما قرار بگیرند. آیا می توانید ما را در این مسیر یاری نمایید؟

اکانت بسازید، توسعه بیابید و استخدام شوید

لطفا به دوستان خود نیز خبر دهید

کارشناس برنامه نویسی MVC

آیا تمایل دارید در برنامه نویسی پروژه هایی شرکت کنید که بین المللی هستند؟

نرم افزارهای ابری ما و پلتفرم آموزش و توسعه رافابس سیستم سالهاست که به صورت مستمر در حال توسعه هستند.

همین موضوع نیاز ما را به کارشناسان فنی بیشتر کرده است. کارشناسانی که می بایست به سرعت سورس کدهای ما را تفسیر کنند و در اسرع وقت به گروه های کاری ملحق شوند. آیا می توانید ما را در این مسیر یاری نمایید؟

اکانت بسازید، توسعه بیابید و استخدام شوید

لطفا به دوستان خود نیز خبر دهید