ارزیابی شغل در نرم افزار رافابس سیستم

در نرم افزار ابری رافابس سیستم، مدیران و کارشناسان منابع انسانی به عنوان کاربران نرم افزار می توانند ارزیابی شغل و شاغل را انجام دهند. الگوهای مختلفی به منظور ارزیابی شغل های سازمانی طراحی و پیاده سازی شده است.

تیم طراحی رافابس سیستم سعی کرده تا الگوی منحصربفردی ارائه نماید که در عین سادگی، کارایی بالایی نیز داشته باشد. بر اساس این الگو کلیه شغل های تعریف شده در نرم افزار ابری منابع انسانی رافابس، از طریق ماژول تجزیه و تحلیل شغل مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، با وزن دهی پارامترهای ارزیابی شغل، نمودار ارزیابی شغل بدست می آید.

پارامترهای ارزیابی شغل

شرکت ها و سازمان های مختلف، از معیارها و پارامترهای مختلفی و متنوعی جهت ارزیابی شغل استفاده می نمایند. در برخی از سازمانها، سطح تحصیلات از وزن بالاتری برخوردار بوده و در برخی دیگر از شرکتها، تجربه کاری مهمترین پارامتر ارزیابی شغل به حساب می آید.

نرم افزار ابری مدیریت منابع انسانی رافابس سیستم، این امکان را برای مدیران منابع انسانی فراهم نموده است که قبل از انجام پردازش ارزیابی شغل، بتوانند پارامترهای مهم را وزن دهی نمایند. سطح تحصیلات موردنیاز شغل، تجربه کاری و سابقه کاری مورد نیاز شغل، مسئولیت های مالی و غیرمالی شغل، شرایط فیزیکی و محیطی شغل از جمله پارامترهای موثر در ارزیابی شغل محسوب می شوند.