نرم افزار ابری چیست

نرم افزارهای ابری (Cloud-Based)، نرم افزارهایی هستند که بجای نصب و استقرار بر روی سرور شرکت ها یا سازمان ها بر روی سرور شرکت ارائه کننده خدمات نرم افزاری استقرار می یابد. به عبارت دیگر، کاربران این نوع نرم افزارها که عمدتا کارمندان شرکت یا سازمان هستند، برای استفاده از نرم افزارهای ابری، به سرور شرکت ارائه کننده نرم افزار اتصال می یابند.

نرم افزار ابری چیست | رافابس سیستم

ویژگی پراکندگی جغرافیایی نرم افزارهای ابری

از آنجائیکه، کاربران نرم افزارهای ابری از طریق اینترنت به نرم افزار دسترسی پیدا می کنند، این امکان برای آنها فراهم است که در هر موقعیت جغرافیایی و صرف نظر از بستر سخت افزاری مورد استفاده، بتوانند از نرم افزار بهره مند شوند.

ویژگی کراس دیوایس (Cross-Device) نرم افزارهای ابری

از دیگر مزایای این نوع نرم افزارها، می توان به این مورد اشاره نمود که نرم افزارهای ابری بر روی کلیه تجهیزات و وسائل الکترونیکی از قبیل کامپیوتر، تبلت، موبایل و لپ تاپ قابل اجرا و استفاده می باشد. از این ویژگی با عنوان کراس دیوایس (Cross-Device) یاد می شود.

چالش های امنیتی نرم افزارهای ابری

باتوجه به اینکه، نرم افزارهای ابری در بستر اینترنت اجرا می شوند، کاربران و استفاده کنندگان از این نوع نرم افزارها باید از امنیت داده ها و اطلاعات خود اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، اعتبار شرکت ارائه کننده نرم افزار و همچنین اصول طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای امن از جمله مسائلی است که باید توسط کاربران مورد توجه قرار گیرد.