همه چیز درباره جانشین پروری منابع انسانی

مدیران محترم توجه کنید! یا بر روی طرح جانشین پروری در سازمان خود سرمایه گذاری کنید و یا شاهد این باشید که استعدادها و نخبگان سازمان شما یکی پس از دیگری با کوله باری از منافع و مزایای رقابتی که می توانستند برای سازمان شما به ارمغان بیاورند، سازمان شما را ترک کنند!

اگر فکر می کنید این نگارش نیز مانند بسیاری از نگارش های دیگر در حوزه منابع انسانی، پیش پا افتاده و کم اهمیت است لطفا دوباره فکر کنید! موضوع فوق عقیده 71 درصد از 1098 مدیرمیانی و ارشد شرکت ها و سازمان هایی است که در مطالعه اخیر موسسه مدیریت آمریکا شرکت کرده اند. متاسفانه فقط 14 دردصد از این اشخاص بلندمرتبه بر این باور بودند که سازمانشان برای خروج ناگهانی مدیران کلیدی خود آمادگی لازم را دارند.

اهمیت موضوع جانشین پروری بیش از سایرین برای کارفرماها و صاحبان کسب و کار مشخص و نمایان می باشد. براساس این تحقیق، تنها 42 درصد از مدیران اذعان دارند که شرکت متبوع آنها نوعی از طرح جانشین پروری را در داخل شرکت پیاده می کند. این درحالی است که تقریبا یک چهارم از مدیران (23%)، شرکت خود را بدون هیچگونه طرح جانشین پروری توصیف نموده اند. درون شرکتها و سازمانهایی که طرح جانشین پروری پیاده می شود، 3 عامل مهم و تاثیرگذار، کیفیت این طرح را خدشه دار می نماید. این 3 عامل عبارتند از:

1 - عدم وجود استراتژی یکپارچه برای آموزش و توسعه مدیران اجرایی

2 - عدم وجود یک فرایند رسمی برای توسعه و پرورش کاندیداها و جانشین های آتی

3 - عدم وجود آمادگی جانشین ها و کاندیداها برای تصدی پست های عالی در داخل سازمان

بر اساس تحقیق فوق، سازمانهای بسیاری از موضوع جانشین پروری به سادگی عبور می کنند و یا حتی در این رابطه هیچگونه طرح اجرایی در دست اقدام ندارند. بی شک این سازمانها هزینه سنگینی را در این رابطه پرداخت خواهند نمود. سازمانها و شرکت های مذکور بسیاری از مزایا و امتیازات طرح جانشین پروری را از دست داده اند. از جمله مزایای این طرح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

برنامه ریزی مناسب تر کسب و کار : جانشین پروری به معنای قراردادن و بکارگیری افراد صحیح در پست ها و شغل های مناسب در زمان مناسب می باشد. هنگامیکه سازمانها بانند اشخاص مناسب و شایسته در صف تصدی گری شغل های کلیدی وجود دارند لذا قادر خواهند بود برای آینده کسب و کار خود بسیار موثرتر و کارآمدتر برنامه ریزی انجام دهند.

نظام جبران خدمات مناسب تر: هرچقدر اشخاص در داخل سازمان رشد می کنند، به همان اندازه نیز سطح پرداخت حقوق آنها باید افزایش یابد. جانشین پروری به کارفرماها این اجازه را می دهد که نظام جبران خدمات را به گونه ای طراحی کنند که از طریق آن، کارکنان انگیزه بیشتری در انجام وظیفه اشان بیابند. به معنای دیگر، پیاده سازی این طرح به کارمندان اطمینان می دهد که آنها در مقایسه با سایر همکارانشان و همچنین در مقابسه با شغل های مشابه بیرون سازمان حقوق عادلانه ای دریافت می نمایند.

نگهداشت بالاتر و خروج کمتر از سازمان: برنامه جانشین پروری مناسب کمک می کند تا کارکنان بدانند آنها توسط شرکت برای پست ها و موقعیت های شغلی مهم در حال آماده سازی می باشند. این موضوع برای کارکنان، آینده محتوم تر و شفاف تری را در داخل سازمان به تصویر می کشد. این برنامه یکی از ابزارهای قدرتمند در نگهداشت نیروی انسانی می باشد. اگرچه برنامه مذکور صرفه جویی در هزینه های خروج نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما نیازمند یک سرمایه گذاری بلندمدت توسط سازمان خواهد بود.

تعهد شغلی بالاتر : یقینا، نمایش دادن آینده روشن تر و مشخص تر به کارکنان و به تصویر کشیدن مسیر شغلی بالارونده پیش چشم کارمندان سازمان، به عنوان ابزار قدرتمند در بالابردن تعهد شغلی کارکنان نقش ایفا می نماید. اخیرا تحقیقات مرکز تعهد شغلی گالوپ نشان داده است، شرکتهایی که از کارمندان با تعهد شغلی بالا بهره مند هستند، نرخ رشد مالی آنها 4 برابر شرکت هایی است که کارکنانشان تعهد شغلی پایین تری دارند.

استخدام نیروی انسانی مناسب تر: برنامه جانشین پروری صحیح کمک می کند تا جذب و استخدام در داخل سازمان به نحو شایسته تری انجام گیرد. زمانیکه کارفرماها فهم مناسب تری از شکاف مهارتی و کیفیت رهبری در کارکنان خود داشته باشند، قادر خواهند بود تمرکز خود را هنگام استخدام برای پست های آتی افزایش داده، فرایند جذب و استخدام را کوتاه تر نموده و میزان دقت منابع تامین نیرو را افزایش دهند.

برگرفته از

http://mktg.peoplefluent.com/rs/peopleclick/images/pf-successionplanning_112513.pdf

تصویر از : http://www.iconbusinesssolutions.co.nz